Artısan Gıda

Dengeli gıdalar ( GI/GL)

Orafti inülin ve oligofruktoz sindirilemeyen karbonhidrat olduklarından glisemik indeks değerleri hemen hemen sıfırdır. Orafti inülin ve oligofruktoz, bu nedenle zenginlik hastalığı olarak bilinen; kardiyovasküler hastalıkların, diyabet ve obezitenin önlenmesine yardımcı olan düşük Glisemik İndeks (GI) ve Glisemik Yük (GL)’e dayanan diyetlerde rahatlıkla kullanılabilinir.

Yağ İkamesi
Orafti inülin suyu stabilize ederek yağa benzer kremamsı bir yapı oluşturur.Bu sayede tatta herhangibir değişikliğe neden olmadan yağ kısmen ikame edilebilir ve kalori oranı düşürülebilir.

Şeker İkamesi
Orafti oligofruktoz doğal bir şeker ikamesidir.şekerin %30’u kadar tatlılığa sahiptir. “Şeker ilavesiz” ürünlerde yoğun tatlandırıcılarla birlikte kullanılarak daha dengeli bir tatlılık profili elde edilmesini sağlar.