Artısan Gıda

Gelecek ufuklar

BENEO-Orafti, inülin ve oligofruktozun insan sağlığı üzerinde olumlu etkilere neden olacağı yeni alanlar bulmak için sürekli olarak konusunda lider akademik enstitülerdeki araştırmacılarla işbirliği halindedir.

Bugüne kadar yapılan çalışmalar bazı potansiyel sağlık faydalarını işaret etmektedir :

  • Kolorektal kanser riskinin düşürülmesi
  • Bağışıklık sisteminin ve direncin geliştirilmesi
  • İyi hissetme (well being) özelliğinin arttırılması
  • Kolesterol ve trigliserid üzerinde pozitif etki