Artısan Gıda

Orafti inülin ve oligofruktoz nasıl elde edilir?

Orafti inülin hindibakökünden tamamen doğal bir yolla; sıcak su ekstraksiyonuyla, oligofruktoz ise inülinin özel enzimlerle kısmen parçalanmasıyla elde edilir. İnülin ve oligofruktoz doğal birer hammadde olarak kabul edilirler ve bu nedenle E kodları yoktur.

Glukoza bağlı fruktoz birimlerinden oluşan inülin ve fruktoz birimlerinden oluşan oligofruktoz, fruktoz birimlerinin arasındaki [B(2-1)] bağları nedeniyle vücudumuzdaki enzimler tarafından parçalanamaz. Kalın bağırsağa kadar sindirilemeden gider ve kalınbağırsaktaki faydalı bakteriler tarafından besin olarak kullanılırlar. İnülin ve oligofruktoz çeşitleri farklı uzunlukta zincir yapılarına sahip olduklarından, teknik anlamda farklı özelliklere sahiptirler.