Artısan Gıda

Üretimi

ISOMALT, şeker pancarından elde edilen tek şeker ikamesidir ve 2 aşamalı bir prosesle üretilir.İlk aşamada şeker, indirgen bir disakkarid olan izomaltuloza dönüştürülür. Ikinci aşamada ise metal katalist yardımıyla hidrojenize edilir.

ISOMALT, beyaz, kristal formdadır. Her tür uygulamada kolaylıkla kullanılabilmesi için pudra formundan granül formuna kadar farklı partikül boyutlarında üretilir.

1. Aşama : Enzimatik

2. Aşama : Katalitik Hidrojenizasyon