Artısan Gıda

Kemik sağlığının desteklenmesi

Yetersiz kalsiyum alımı , kronik kalsiyum eksikliğine ve ileriki yaşlarda osteoporoza neden olabilir.

Sağlıklı bir kemik yapısı için gerekli olan tüm kalsiyum besinlerden alınabilmektedir.Bununla birlikte, besinlerle alınan kalsiyumun sadece üçte biri vücudumuz tarafından emilirken, kalanı kullanılamadan atılır.

Orafti oligofruktoz ile zenginleştirilmiş yeni bir inülin çeşidi geliştirmiştir. Orafti Synergy1 adlı bu ürünün, kalsiyum emiliminde ve kemik yoğunluğunda olağanüstü etkileri olduğu ispatlanmıştır.

Ergenlik dönemindeki 100 çocuk 1 yıl boyunca yapılan çalışmadan günde 8 gram Orafti Synergy1 alımıyla kalsiyum emiliminde %25 oranında artış görülmüştür. Aynı sonuç çalışmanın 6.haftasında da tespit edilmiştir.

Araştırmacılar Kemik Mineral Yoğunluğu’nu da ölçmüşler ve Orafti Synergy1 ile beslenen gruptaki çocukların kemik kalsiyum alımının kontrol gruptan 30 mg/ gün fazla olduğunu tespit etmiştir.